Thank Seitan Roast

Thank Seitan Roast

Regular price $19.00

Our classic nostalgic seitan roast with fresh herbs

1 pound

Serves 3-4 people